Svetainės Motorsniper.lt naudojimosi Taisyklės:

1. Svetainę Motorsniper.lt tvarko ir administruoja UAB „USA LT“, į.k. 303049411, buveinės adresas Žirmūnų 61-29, Vilnius.

2. Motorsniper.lt Naudotoju yra laikomas asmuo, peržiūrintis svetainės Motorsniper.lt turinį ar bet kokia kita forma naudojantis Motorsniper.lt.

3. Motorsniper.lt Naudotojui suteikiama galimybė peržiūrėti skelbimus apie parduodamus automobilius ar vykdomas akcijas, naudotis kitomis Motorsniper.lt teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Naudotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Motorsniper.lt. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Motorsniper.lt.

5. Motorsniper.lt (UAB „USA LT“) nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

6. Visi skelbimai Motorsniper.lt publikuojami vienašališku UAB „USA LT“ sprendimu, gavus skelbimo informaciją pateikusio pardavėjo sutikimą.

7. UAB „USA LT“ turi teisę be atskiro įspėjimo ir nenurodydama priežasčių atsisakyti publikuoti skelbimą, atlikti skelbimo redagavimo veiksmus ar jį pašalinti.

8. Motorsniper.lt (UAB „USA LT“) neatsako už skelbimuose pateikdamos informacijos tikslumą, išsamumą ir aktualumą.

9. UAB „USA LT“ neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl skelbimo turinio, o taip pat dėl svetainės Motorsniper.lt ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimų.

10. Naudotojas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų UAB „USA LT“ atžvilgiu dėl svetainėje pateikiamų skelbimų turinio ar aktualumo.

11. UAB „USA LT“ turi teisę vienašališkai keisti Motorsniper.lt teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, o taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Naudotojas toliau naudojasi Motorsniper.lt, tai laikoma Naudotojo sutikimu su Taisyklių pakeitimais.

12. UAB „USA LT“ yra visų teisių į svetainės Motorsniper.lt turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami svetainėje Motorsniper.lt, yra UAB „USA LT“ nuosavybė arba UAB „USA LT“ turi teisę jais naudotis.

13. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Motorsniper.lt turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško UAB „USA LT“ leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas pardavėjams jų Skelbimų atžvilgiu.

14. Motorsniper.lt naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Naudotojo interneto naršyklėje, palengvinantys naudotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastinantys prieigą prie skelbiamos informacijos.

15. Motorsniper.lt (UAB „USA LT“) veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Motorsniper.lt (UAB „USA LT“) veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – įstatymų numatyta tvarka.